SARS-CoV-2

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
?Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2
(SARS-CoV-2)
病毒分類
群: Group IV ((+)ssRNA)
界: Viruses
門: Riboviria
綱: Coronavirus
目: Nidovirales
科: Coronaviridae
屬: Betacoronavirus
種: SARS-CoV-2
Siâng意名
  • 2019 novel coronavirus
  • 2019-nCoV
  • Wuhan coronavirus[1]
  • Wuhan seafood market pneumonia virus[2]
  • Wuhan pneumonia

SARS-CoV-2全名 (choân-miâ)嚴重 (Giâm-tiōng)急性 (Kip-sèng)呼吸道 (Ho͘-khip-tō)症候群 (Chèng-hō͘-kûn)冠狀 (Koan-chōng)病毒 (Pēⁿ-to̍k)2 (嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2) () (chi̍t) (chióng) (ū)包膜 (pau-mo̍͘h) (ê)正鏈 (chèng-liân)單股 (tan-kó͘)RNA冠狀病毒 (I)引起 (ín-khí)2019冠狀病毒 (pēⁿ) (COVID-19) (ê)原因 (goân-in) (Chia)病毒 (hō͘)中國 (Tiong-kok)官方 (koaⁿ-hong)暫時 (chiām-sî) (kiò) (chò)2019新型 (sin-hêng)冠狀病毒 (新型冠狀病毒, 2019 novel coronavirus)。 () (thang)叫做武漢 (Bú-hàn)冠狀病毒 (武漢冠狀病毒, Wuhan coronavirus)。

(Koh) (khoàⁿ)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. Fox, Dan (2020). "What you need to know about the Wuhan coronavirus". Nature. doi:10.1038/d41586-020-00209-y. ISSN 0028-0836. 
  2. Zhang, Y.-Z。; et al. (12 January 2020). "Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan虛1, complete genome". GenBank. Bethesda, Maryland, United States: National Institutes of Health. 13 January 2020 khòaⁿ--ê. 

Error: "Q82069695" is not a valid Wikidata entity ID.