Siotuki Tôho

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Siotuki Tôho

Siotuki Tôho (塩月桃甫,1886 ()2 (goe̍h)27 ji̍t - 1954年1月22 (ji̍t)), kū sèⁿ Nagano (永野), pún miâ Zenkiti (善吉), ()日本 (Ji̍t-pún)Miyazaki出身 (chhut-sin) (ê)畫家 (oē-ka) (pat) ()殖民 (si̍t-bîn)時代 (sî-tāi)台灣 (Tâi-oân)活動 (oa̍h-tāng)戰後 (chiàn-āu) (tńg)Miyazaki。

參考 (Chham-khó)[edit]