Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Tâi-thih)
Jump to navigation Jump to search
台灣鐵路管理局的標誌

臺灣 (Tâi-oân)鐵路 (Thih-lō͘)管理局 (Koán-lí-kio̍k) (臺灣鐵路管理局,Taiwan Railways Administration)

路線 (Lō͘-soàⁿ)[edit]

Kí-kong-hō lia̍t-chhia

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]