Tiâu-sián

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


朝鮮 (Tiâu-sián) (ū)其他 (kî-tha) (ê)意思 (ì-sù)請看 (chhiáⁿ-khoàⁿ): 朝鮮 (區別易 (Khu-pia̍t-ia̍h))
朝鮮

朝鮮 (朝鮮) () (tùi)朝鮮半島 (Poàn-tó) (kah) (i)附近 (hū-kīn)Jeju ()Geomun島Ulleung島等等 (téng-téng)島嶼 (tó-sū) (hái)統稱 (thóng-chheng)今仔日 (Kin-á-ji̍t)朝鮮民主主義 (Bîn-chú-chú-gī)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (kap)大韓 (Tāi-hân)民國 (Bîn-kok)領土 (léng-thó͘)