Tirunesh Dibaba

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tirunesh Dibaba

Tirunesh Dibaba (Amhara (): ጥሩነሽ ዲባባ ቀነኔ),1985年 10月1日 出世 , ()Ethiopia (ê) (tn̂g)距離 (kū-lî) (cháu)pio選手 (soán-chhiú) (I)是5000公照 (kong-chiò)世界 (sè-kài)記錄 (kì-lio̍k)保持人 (pó-chhî-jîn)