1985 nî

From Lohankhapedia
(Redirected from 1985年)
Jump to navigation Jump to search
千年指: 2 千年指
世紀: 19 世紀 | 20 世紀 | 21 世紀
十年紀: 1950 年代 | 1960 年代 | 1970 年代 | 1980 年代 | 1990 年代 | 2000 年代 | 2010 年代
: 1980 年 | 1981 年 | 1982 年 | 1983 年 | 1984 年 | 1985年 | 1986 年 | 1987 年 | 1988 年 | 1989 年 | 1990 年
1985 年佇其他歷發
干支 甲子

乙丑
Gregorius力 1985 年
MCMLXXXV
Julius力 比Gregorius力早 13公
佛曆 2529年
道教歷 4682年
回力 1406~1407
日本 昭和 (昭和) 60 年
皇記 2645年
檀紀 4318年
民國 74年
主體曆 74年
希伯來歷 5745~5746
西藏歷 容目鼠 (shing坡byi)

音目牛 (shing mo glang)
Hindu力
- Vikram Samvat 2040– 2041
- Shaka Samvat 1907 – 1908
Iran力 1363 – 1364
Runic力 2235
Assyria力 6735年
Ethiopia力 1979~1980
布德力 126年

1985 年Gregorius曆法內面是一个平年,頭工是 sî-kan chhò-gō͘

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

1 (goe̍h)[edit]

詳細請看: 1985年1月

2月[edit]

詳細請看: 1985年2月

3月[edit]

詳細請看: 1985年3月

4月[edit]

詳細請看: 1985年4月
  • 4月20日: 號名 (hō-miâ)Britches實驗用 (si̍t-giām-ēng)猴產仔 (kâu-sán-á) (hō͘)動物 (tōng-bu̍t)保護運動者 (ūn-tōng-chiá) (chhōa) (cháu)

5月[edit]

詳細請看: 1985年5月

6月[edit]

詳細請看: 1985年6月

7月[edit]

詳細請看: 1985年7月

8月[edit]

詳細請看: 1985年8月

9月[edit]

詳細請看: 1985年9月

10月[edit]

詳細請看: 1985年10月

11月[edit]

詳細請看: 1985年11月

12月[edit]

詳細請看: 1985年12月

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

無日期[edit]

過身 (Kòe-sin)[edit]

無日期[edit]

日誌 (Ji̍t-chì)[edit]

1985年
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]