12 goe̍h 6 ji̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
<< 12 月 >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2024 年的日至

12月 6日,也是講 12月 6號,是Gregorius曆法內面一的地 340 (論年 地 341 工),利年底猶有 25 工 。

節日 (Cheh-ji̍t)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

1923年: 日本 (Ji̍t-pún)醫學 (I-ha̍k)專門 (Choan-bûn)學校 (Ha̍k-hāu)授予 (siū-ú) (Tō͘)聰明 (Chhong-bêng)伊學 (i-ha̍k)博士 (phok-sū)學位 (ha̍k-ūi)這是 (che-sī)台灣人 (Tâi-oân-lâng)取得 (chhú-tit)日本博士學位的第一人 (tē-it-jîn)

出世 (Chhut-sì)[edit]

過身 (Kòe-sin)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 12月6日