8 goe̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
<< 8 月 >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024 年的日至

8 (goe̍h) ()1 (tang) (ê)第八 (tē-peh)古月 (kó͘-goe̍h) (chiàu)Gregorius曆法 (Le̍k-hoat)來講 (lâi-kóng)8月 (ū)31kang


1的12古月

1月 ͘ 2月 ͘ 3月 ͘ 4月 ͘ 5月 ͘ 6月 ͘ 7月 ͘ 8月 ͘ 9月 ͘ 10月 ͘ 11月 ͘ 12月

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 8月