1 goe̍h 20 ji̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
<< 1 月 >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2021 年的日至

1 (goe̍h)20 (ji̍t) () () (kóng)1月20 () (chiàu)Gregorius曆法 (Le̍k-hoat)來講 (lâi-kóng)1月 (ê) ()20 ()是1 (tang)的第20日。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 1月20日