Hồ Ngọc Hà

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hồ Ngọc下

Hồ Ngọc () (1984年 11月25日 出世 出世 (chhut-sì)) ()越南 (Oa̍t-lâm) (ê)model歌手 (koa-chhiú) (kiam)演員 (ián-goân)