1984 nî

From Lohankhapedia
(Redirected from 1984年)
Jump to navigation Jump to search
Chhōe George Orwell 共名的小說, khòaⁿ 1984年 (小說).
千年指: 2 千年指
世紀: 19 世紀 | 20 世紀 | 21 世紀
十年紀: 1950 年代 | 1960 年代 | 1970 年代 | 1980 年代 | 1990 年代 | 2000 年代 | 2010 年代
: 1979 年 | 1980 年 | 1981 年 | 1982 年 | 1983 年 | 1984年 | 1985 年 | 1986 年 | 1987 年 | 1988 年 | 1989 年
1984 年佇其他歷發
干支 癸亥

甲子
Gregorius力 1984 年
MCMLXXXIV
Julius力 比Gregorius力早 13公
佛曆 2528年
道教歷 4681年
回力 1405~1406
日本 昭和 (昭和) 59 年
皇記 2644年
檀紀 4317年
民國 73年
主體曆 73年
希伯來歷 5744~5745
西藏歷 音水知 (資mo phag)

容目鼠 (shing坡byi)
Hindu力
- Vikram Samvat 2039– 2040
- Shaka Samvat 1906 – 1907
Iran力 1362 – 1363
Runic力 2234
Assyria力 6734年
Ethiopia力 1978~1979
布德力 125年

1984 年Gregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī 時間錯誤

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

1 (goe̍h)[edit]

詳細請看: 1984年1月

2月[edit]

詳細請看: 1984年2月

3月[edit]

詳細請看: 1984年3月

4月[edit]

詳細請看: 1984年4月

5月[edit]

詳細請看: 1984年5月

6月[edit]

詳細請看: 1984年6月

7月[edit]

詳細請看: 1984年7月

8月[edit]

詳細請看: 1984年8月

9月[edit]

詳細請看: 1984年9月

10月[edit]

詳細請看: 1984年10月

11月[edit]

詳細請看: 1984年11月

12月[edit]

詳細請看: 1984年12月

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

無日期[edit]

過身 (Kòe-sin)[edit]

日誌 (Ji̍t-chì)[edit]

1984年
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]