Toān-chân

From Lohankhapedia
(Redirected from 斷層)
Jump to navigation Jump to search


斷層 (Toān-chân) (英語 (Eng-gí): fault) ()地質學 (tē-chit-ha̍k) (siōng) () (chí)平面 (pêⁿ-bīn) (ê) (phò)hoāu或者 (he̍k-chiá)一定 (it-tēng)範圍 (hoān-ûi)岩石 (gâm-chio̍h) ()連續 (liân-sio̍k)所在 (só͘-chāi)。斷層存在 (chûn-chāi)顏石 (gân-chio̍h)經過 (keng-kòe)明顯 (bêng-hián)徙位 (sóa-ūi)的所在。