Anton Pavlovich Chekhov

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Anton Chekhov, 1860 – 1904

Anton Pavlovich Chekhov (露西亞語: Анто́н Па́влович Че́ховIPA: [ʌnˈton ˈpavləvʲɪtɕ ˈtɕɛxəf],1860年 1月29日 – 1904年 7月15日) ()露西亞 (Lō͘-se-a) (ê)短篇 (té-phiⁿ)小說 (siáu-soat) (short story) 作家 (chok-ka) (kiam)劇作家 (ke̍k-chok-ka)