Aragón Ông-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Aragón王國 (Ông-kok) (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Reino de Aragón) ()1035 () (kàu)1707年 ()Iberia半島 (Poàn-tó)一个 (chi̍t-ê)大約 (tāi-iok)支配 (chi-phoè)今仔日 (kin-á-ji̍t)西班牙 (Se-pan-gâ)Aragón地區 (tē-khu) (ê)國家 (kok-ka)

Aragón的國王 (kok-ông) ()控制 (khòng-chè) (tio̍h)Valencia (kap)Catalunya