Bûn-bêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

文明 (Bûn-bêng) (文明) () (chí) (khah)複雜 (ho̍k-cha̍p) (ê)社會 (siā-hōe) (chi̍t) (khoán)定義 (tēng-gī) (kóng) (ū)都市 (to͘-chhī)發展 (hoat-tián)社會成層 (chiâⁿ-chân) (social stratification), (ēng)符號 (hû-hō)交往 (kau-óng) ()chhiá (thang)支配 (chi-phòe)自然 (chū-jiân)環境 (khoân-kéng)的。