Cambridge Tāi-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Cambridge大學

Cambridge大學 (Tāi-ha̍k) (英語 (Eng-gí): University of Cambridge) ()英語地區 (tē-khu)內面 (lāi-bīn) ()2老古 (lāu-kó͘) (ê)大學坐址 (chē-chí) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)CambridgeshireCambridge (Chhī) (Chit) (keng)大學是通世界 (thong-sè-kài) (sio̍k)絕等 (cho̍at-téng)學校 (ha̍k-hāu) (chi) (it)攏總 (lóng-chóng) (hun)31 (ê)學院 (ha̍k-īⁿ)