Cambridgeshire

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Cambridgeshire的位置。

Cambridgeshire ()England (ê)一个 (chi̍t-ê) (kūn) (county),北面 (pak-bīn)Lincolnshire東北 (tang-pak)Norfolk東面 (tang-bīn)SuffolkEssex (kap)Hertfordshire ()南爿 (lâm-pêng)。 Cambridge是這个 (chit-ê)郡的首府 (siú-hú)

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]