Chi̍p-ha̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

集合 (Chi̍p-ha̍p) (集合) ()一个 (chi̍t-ê)基本 (ki-pún) (ê)數學 (sò͘-ha̍k)概念 (khài-liām) (i)集合論 (chi̍p-ha̍p-lūn)研究 (gián-kiù)對象 (tùi-sióng)代表 (tāi-piáu)具有 (khū-iú)某種 (bó͘-chióng)特定 (te̍k-tēng)性質 (sèng-chit) (ê)物件 (mi̍h-kiāⁿ)總體 (chóng-thé) ()集合內面 (lāi-bīn)的物件號做 (hō-chò)元素 (goân-sò͘); 若準 (nā-chún) (kóng)x是集合A的元素, (lán) (tiō)表示 (piáu-sī) (chò)xA。集合佇現代 (hiān-tāi)數學是一个 (chin)重要 (tiōng-iàu)的基本概念,來自 (lâi-chū)19世紀 (sè-kí)衝入 (chhóng-li̍p)的集合論的理論 (lí-lūn)