Chomolangma Hong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chomolangma風
Everest kalapatthar crop.jpg
對Nepal的Kala Patthar看Chomolangma風
海拔: 8,844.43 m
位置: NepalTibet交界
山脈: Himalaya
突出: 8,844 m
座標: 27°59′16″N,86°56′40″E
上早百: 1953年5月29Tenzing NorgayEdmund Hillary
輕考路線: 南嶺路 (Nepal)

Chomolangma (Hong) (Qomolangma Hong) ()地球 (Tē-kiû)頂懸 (téng-koân) (siōng) (koân) (ê) (soaⁿ)山陵 (soaⁿ-niā)南爿 (lâm-pêng)Nepal北爿 (pak-pêng)Tibet殿 (Tiàm) ()Nepal (i) () (chò)Sagarmatha風另外 (Lēng-goā) () (ū) (lâng) () (kiò)Everest風聖母 (Sèng-bó)