COVID-19

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
COVID-19
Symptoms of coronavirus disease 2019.svg
類別佮外部資源

COVID-19全名 (choân-miâ)2019冠狀 (koan-chōng)病毒 (pēⁿ-to̍k) (pēⁿ) (2019冠狀病毒病[1]), ()一種 (chi̍t-chióng)呼吸 (ho͘-khip)系統 (hē-thóng) (siū)感染 (kám-jiám) (ê)急性 (kip-sèng)傳染病 (thoân-jiám-pēⁿ)病源 (pēⁿ-gôan)SARS-CoV-2 (Chia) (hō͘)中國 (Tiong-kok)官方 (koaⁿ-hong)暫時 (chiām-sî) (kiò) (chò)2019新型 (sin-hêng)冠狀病毒肺炎 (hì-iām) (2019新型冠狀病毒肺炎)[2]台灣 (Tâi-oân) (chiong) (i)叫做嚴重 (giâm-tiōng)特殊 (te̍k-sû)傳染性 (thoân-jiám-sèng)肺炎 (嚴重特殊傳染性肺炎)[3] () (thang)叫做武漢 (Bú-hàn)肺炎 (武漢肺炎)[4]

(Koh) (khoàⁿ)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. 世卫组织总干事在2020年2月11日举行的2019新型冠状病毒新闻通报会上的讲话
  2. 中国国家卫生健康委员会 (2020-02-07). "国家卫生健康委关于新型冠状病毒肺炎暂命名事宜的通知" (ēng Hôa-gí). goân-loē-iông tī 2020-02-26 hőng khó͘-pih. 2020-02-08 khòaⁿ--ê. 
  3. 衛生福利部疾病管制署. "嚴重特殊傳染性肺炎 Severe Pneumonia with Novel Pathogens". 附件-嚴重特殊傳染性肺炎病例定義及採檢送驗注意事項-0131修訂 (ēng Hôa-gí). 衛生福利部疾病管制署. goân-loē-iông tī 2020-03-17 hőng khó͘-pih. 2020-03-17 khòaⁿ--ê. 
  4. "武漢肺炎》2週內第5人不治! 武漢華中科大41歲教授病逝" (ēng Hôa-gí). 自由時報. 2020-02-20.