Isabel 1-sè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Isabel 1世

Isabel 1 () (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Isabel I; Galicia (): Sabela I) (1451 ()4 (goe̍h)22 ji̍t - 1504年11月26 (ji̍t)) ()Castilla (kap)León (ê)女王 (lú-ông)伊的 (I-ê)翁婿 (ang-sài)AragónFernando 2世 (In)領導 (léng-tō)王國 (ông-kok)後來 (āu-lâi)因的 (in-ê)孫仔 (sun-á)Carlos 1世統一 (thóng-it)西班牙 (Se-pan-gâ)基礎 (ki-chhó͘)