1451 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
千年指: 2 千年指
世紀: 14 世紀 | 15 世紀 | 16 世紀
十年紀: 1420 年代 | 1430 年代 | 1440 年代 | 1450 年代 | 1460 年代 | 1470 年代 | 1480 年代
: 1446 年 | 1447 年 | 1448 年 | 1449 年 | 1450 年 | 1451年 | 1452 年 | 1453 年 | 1454 年 | 1455 年 | 1456 年
1451 年佇其他歷發
干支 庚午

辛未
Gregorius力 1451 年
MCDLI
Julius力 比Gregorius力早 9公
佛曆 1995年
道教歷 4148年
回力 855~856
皇記 2111年
檀紀 3784年
希伯來歷 5211~5212
西藏歷 容鐵馬 (lcags坡rta)

音鐵洋 (lcags mo lug)
Hindu力
- Vikram Samvat 1506– 1507
- Shaka Samvat 1373 – 1374
Iran力 829 – 830
Runic力 1701
Assyria力 6201年
Ethiopia力 1445~1446

1451 年Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜五

年號 (Liân-hō)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

過身 (Kòe-sin)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]