Kamikawa Chóng-ha̍p Chìn-heng-kio̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
范位

Kamikawa總合 (Chóng-ha̍p)進興局 (chìn-heng-kio̍k) (上川総合振興局 kamikawa-sôgôsinkôkyoku) ()日本 (Ji̍t-pún)Hokkaidô (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)單位 (tan-ūi),是延續 (iân-sio̍k)2010 ()進前 (chìn-chêng)Osima支廳 (Chi-thiaⁿ) (上川支庁)。

Kamikawa總合進興局管內 (koán-lāi)人口 (jîn-kháu) (ū)527,575; 官廳 (koaⁿ-thiaⁿ) (siat) ()Asahikawa (chhī)