Kennedy Thài-khong Tiong-sim

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
本部

John F。 Kennedy太空 (Thài-khong)中心 (Tiong-sim) (英語 (Eng-gí): John F。 Kennedy Space Center KSC) ()美國 (Bí-kok)國家 (Kok-ka)航空 (Hâng-khong) (kap)太空管理局 (Koán-lí-kio̍k) (NASA) (ê)設施 (siat-si),是 (in)專門 (choan-bûn) (le̍h)次女 (chhù-lí)發射 (hoat-siā)事務 (sū-bū)所在 (só͘-chāi)