Kong-lí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

公里 (Kong-lí)台灣 (Tâi-oân) (ū)讀做 (tha̍k-choè) (khí)lò͘ (Ji̍t-pún-ōe キロlâi--ê),其左 (kì-chò)km長度 (tn̂g-tō͘) (ê)國際 (Kok-chè)單位 (Tan-ūi)系統 (Hē-thóng) (SI單位)。

1 km相當 (siong-tong) ():