Lí Hiang-lân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
李香蘭

()香蘭 (Hiang-lân) (李香蘭; Lǐ Xiānglán1920年 2月12日 – 2014年 9月7 ji̍tsí[1]),滿洲國 (Boán-chiu-kok) (ê)日本 (Ji̍t-pún)移民 (î-bîn) (I) ()電影 (tiān-iáⁿ)演員 (ián-goân) (kiam)聲樂 (siaⁿ-ga̍k)歌手 (koa-chhiú)。伊後來 (āu-lâi) (tńg)日本 (ū) (chò) (koè)參議員 (chham-gī-goân)

李香蘭的 (goân)日本 (miâ)Yamaguti Yosiko (山口淑子),後來 (koh) (tùi) (ang) (sèⁿ)Ôtaka (大鷹)。

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. "World War II film idol Shirley Yamaguchi dies at 94". JAPANTODAY. 2014-09-14. 2014-09-14 khòaⁿ--ê.