Mariganan-soaⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Mariganan (日語 (Ji̍t-gí): マリガナン山;[1]華語 (Hoâ-gí): 馬利加南山) ()台灣 (Tâi-oân) (ê) (chi̍t) (lia̍p)山尖 (soaⁿ-chiam) (ū)3546公尺 (kong-chhioh) (koân) (sio̍k)中央 (Tiong-iong)山龍 (Soaⁿ-lêng) ()南投縣 (Lâm-tâu-koān) (kap)花蓮縣 (Hoa-liân-koān)交界 (kau-kài)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. 鹿野忠雄 (1941). 山と雲と蕃人と. 中央公論社.