Maurits Cornelis Escher

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Den Haag 的Escher博物館。

Maurits Cornelis Escher (1898 ()6 (goe̍h)17 ji̍t - 1972年3月27 (ji̍t)) ()低地國 (Kē-tē-kok) (ê)藝術家 (gē-su̍t-ka)興趣 (Hèng-chhù) (chò)版畫 (pán-oē)作品 (chok-phín) (kap)表現 (piáu-hiān) (chi̍t) (koá)數學 (sò͘-ha̍k)元里 (goân-lí) (ia̍h) ()合理 (ha̍p-lí)形體 (hêng-thé)