Mickey Mouse

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Mickey Mouse (iah-sī Me̍k-kí, Bí-kî, Mek-kí Màu-sù téng)[1] ()1928 ()Walt Disney (kap)Ub Iwerks ()工作室 (kang-chok-sek)創造 (chhòng-chō) (ê)人物 (jîn-bu̍t),是 (chi̍t) (chiah)擬人化 (gí-jîn-hòa)爪鼠 (niáu-chhí),是Walt Disney公司 (Kong-si)代表 (tāi-piáu)附和 (hū-hō)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. 張光裕 (2005). 臺語音外來語辭典. 雙語出版社. ISBN 9579862389.