Tungsten-kǹg

From Lohankhapedia
(Redirected from O͘-kǹg)
Jump to navigation Jump to search

Tungsten (kǹg) (he̍k)鎢鋼 (O͘-kǹg) (漢字 (Hàn-jī): 鎢鋼; 英語 (Eng-gí): tungsten carbide),分子式 (hun-chú-sek) (siá)WC或W2C, ()含有 (hâm-ū)tungsten (kap) (thoàⁿ) (ê)化學物 (hòa-ha̍k-bu̍t),佮titanium carbide (sio)siâng。因為 (In-ūi) (i)碇度 (tēng-tō͘)非常 (hui-siông) (koân) (tiāⁿ)予人 (hō͘-lâng)提來 (the̍h-lâi)代替 (tāi-thè)渲石 (soān-chio̍h) (chò)切削 (chhiat-siah)工具 (kang-kū)研磨材 (géng-bôa-châi),佮bearing。鎢鋼 ()因為伊的耐磨性 (nāi-bôa-sèng)予人使用 (sú-iōng) (lâi)手錶帶 (chhiú-pió-toà)結婚 (kiat-hun)手子 (chhiú-chí)