Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
越南民主共和國
Việt Nam Dân chủ Cộng化
1945 年–1976 年
北越 旗仔
旗仔
北越
文章
書句: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
"獨立,自由,幸福"
國歌: "Tiến Quân Ca"
North Vietnam in its region.svg
首都 下Nội
官方語言 越南語
政府 一黨制
歷史  
• 建立
1945 年
• 崩壞
1976 年
今肅佇  越南

越南 (Oa̍t-lâm)民主 (Bîn-chú)共和國 (Kiōng-hô-kok) (越南民主共和國,越南語: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) ()1945 () ()今仔日 (kin-á-ji̍t)越南南部 (lâm-pō͘)成立 (sêng-li̍p) (ê)國家 (kok-ka), 1975年滅亡 (bia̍t-bông)越南共和國, 1976年改名 (kái-miâ) (kiò) (chò)越南社會主義 (Siā-hoē-chú-gī)共和國。