Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
越南共和國
Việt Nam Cộng化
1955 年–1975 年
南越 旗仔
旗仔
南越
文章
書句: Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm
"祖國,榮譽,責任"
國歌: "Tiếng Gọi Công Dân"
South Vietnam in its region.svg
首都 賽Gòn
官方語言 越南語
政府 總統制
歷史  
• 建立
1955 年
• 崩壞
1975 年
以曾國家
以後國家
越南國
南越南共和國
今肅佇  越南

越南 (Oa̍t-lâm)共和國 (Kiōng-hô-kok) (越南共和國,越南語: Việt Nam Cộng Hòa) ()1955 () ()今仔日 (kin-á-ji̍t)越南南部 (lâm-pō͘)成立 (sêng-li̍p) (ê)國家 (kok-ka), 1975年 (hō͘)越南民主 (Bîn-chú)共和國滅亡 (bia̍t-bông)