Chiâⁿ-chân-khoan

From Lohankhapedia
(Redirected from Pêng-liû-chân)
Jump to navigation Jump to search

成層寬 (Chiâⁿ-chân-khoan) ( (Eng): stratosphere; (Ji̍t): 成層圏) ()地球 (Tē-kiû)大氣圈 (tāi-khì-khoan)當中 (tang-tiong)主要 (chú-iàu)分層 (hun-chân) (ê)第二 (tē-jī) (chân) ()對流圈 (tùi-liû-khoan) (troposphere) 頂面 (téng-bīn),佇中間寬 (tiong-kan-khoan)下底 (ē-té)大氣 (Tāi-khì)質量 (chit-liōng)大概 (tāi-khài)20% 是屬佇 (sio̍k-tī) (chit) (khoan)