Rigoletto

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
拉Fenice 首演的保斯答。

Rigoletto () (chi̍t) (chhut)Italia (ê)opera歌劇 (koa-kio̍k) (pún) (chhut)音樂 (im-ga̍k)Giuseppe Verdi寫的 (siá--ê); libretto (koa-kio̍k-pún) 是Francesco Maria Piave根據 (kun-kù)Victor Hugo劇本 (kio̍k-pún) (Le)roi s'amuse邊的 (pian--ê) (Thâu) (pái)演出 (ián-chhut)是1851 () () (ùi)Venice (La)Fenice劇場 (Kio̍k-tiûⁿ) (Teatro La Fenice)。

"Rigoletto" 是人物 (jîn-bu̍t) (miâ),一 (ūi)曲痀 (khiau-ku)宮中 (kiong-tiong)小丑 (siáu-thiú).[1]

參考 (Chham-khó)書目 (su-bo̍k)[edit]

  • Fisher, Burton D., pian. (2002). "Chapter 10: Verdi: Towering Romantic Passions". A History of Opera: Milestones and Metamorphoses. Opera Classics Library. ISBN 978-1930841819. 

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. 英語 (Eng-gí): jester, 歐洲 (Au-chiu)古早 (kó͘-chá) (khoán) ()華族 (hôa-cho̍k)新車編 (sin-ku-piⁿ) (kóng) (chhiò) (lâng), 相當 (siong-tong)中國 (Tiong-kok)弄臣 (lāng-sîn) (弄臣).