Ronald Fisher

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Youngronaldfisher2.JPG

SirRonald Aylmer Fisher, FRS (1890 ()2 (goe̍h)17 ji̍t - 1962年7月29 (ji̍t)) ()英蘭 (Eng-lân) (ê)統計學家 (thóng-kè-ha̍k-ka) (kiam)生物學家 (seng-bu̍t-ha̍k-ka) (i)現代 (hiān-tāi)統計學 (thóng-kè-ha̍k)開基者 (khai-ki-chiá) (chi) (it)

出身 (Chhut-sin)[edit]

Ronald Fisher是1890年2月17出世的 (chhut-sì--ê)。伊 (ū)嚴重 (giâm-tiōng)近視 (kīn-sī)少年時 (siàu-liân-sî) (tha̍k)Harrow學校 (Ha̍k-hāu) (Harrow School) (hit) (chūn) (tiō)發展 (hoat-tián) (chhut) ()需要 (su-iàu)紙筆 (chóa-pit) (lâi)解決 (kái-koat)數學 (sò͘-ha̍k)問題 (būn-tê)能力 (lêng-le̍k)。 1909年, Fisher (ji̍p)Cambridge大學 (Tāi-ha̍k)。 Darwin的理論 (lí-lūn) ()彼陣 (iáu) (siū)大份 (tōa-hūn)接受 (chiap-siū)總是 (chóng-sī)Fisher員若 (oân-nā) (tio̍h)這號 (chit-lō)學說 (ha̍k-soat)影響 (éng-hióng) ()同是 (tông-sī) (tng)予人重新 (têng-sin)研究 (gián-kiù)Mendel遺傳學 (ûi-thoân-ha̍k) (tùi)Fisher的影響是 (koh) (khah) (chhim) (Chit) (phài)學者 (ha̍k-chiá)之一William Bateson (ùi)Cambridge。毋但 (M̄-nā)研究遺傳 (ûi-thoân), Fisher () (tòe)Karl Pearson (o̍h)統計學.[1]

研究[edit]

Fisher (ti)1927年的統計學植作 (tì-chok)研究工作者 (Kang-chok-chiá)統計 (Thóng-kè)方法 (Hong-hoat) (Statistical Methods for Research Workers) 是科學 (kho-ha̍k)研究方法歷史 (le̍k-sú) (siōng)重要 (tiōng-iàu)作品 (chok-phín),彼陣伊 (sòa) (pìⁿ) (chò)是統計學的先進 (sian-chìn).[1]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. 1.0 1.1 Stanley A。 Rice (2007). "Fisher, R。 A.". Encyclopedia of Evolution. Facts On File, Inc. ISBN 978-0-8160-5515-9.