Salvador Dalí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1934年

Salvador Felipe Jacint(o) Dalí Domènech, Pubol (ê)Marquis (1904 ()5 (goe̍h)111989年1月23), (lâng) (kiò) (i)Salvador Dalí () ()Catalunya出世 (chhut-sì)西班牙 (Se-pan-gâ)美術家 (bí-su̍t-ka) ()20世紀 (sè-kí) (siōng)重要 (tiōng-iàu)的1 (ê)。伊畫圖 (oē-tô͘)醜陋 (chhiú-lō͘)不止仔 (put-chí-á) ()。伊的超現實主義 (chhiau-hiān-si̍t-chú-gī) (surrealism) 的作品 (chok-phín)特別 (te̍k-pia̍t)出名 (chhut-miâ); 伊的 ()內面 (lāi-bīn)包含 (pau-hâm)濟濟 (chē-chē)影目 (iáⁿ-ba̍k)怪奇 (koài-kî) (koh)美麗 (bí-lē)影像 (iáⁿ-siōng)。伊的會話 (koè-oē)技能 (kī-lêng)四常 (sù-siông) (hō͘) (kóng) (siū)文藝 (Bûn-gē)復興 (Hiù-heng)大師 (tāi-su)影響 (éng-hióng)[1]。伊上出名的作品佇1931年完成 (oân-sêng) () (chò)La persistencia de la memoria (紲紲 (Soà-soà)記持 (Kì-tî))。 Dalí的藝術 (gē-su̍t)創作 (chhòng-chok)又閣 (iū-koh)包括 (pau-koat)影片 (iáⁿ-phìⁿ)雕刻 (tiau-khek)攝影 (liap-iáⁿ)

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. Dalí, Salvador。 (2000) Dalí: 16 Art Stickers, Courier Dover Publications。 ISBN 0-486-41074-9 ; (2008) Carré d'Art (Dali), Jean-Pierre Thiollet, Anagramme Ed。 ISBN 2-35035-189-6