Sió-he̍k-chheⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
951 Gaspra, Galileo太空船 佇1991年歙的。

小惑星 (Sió-he̍k-chheⁿ) () () (lán)太陽系 (Thài-iông-hē) (se̍h)日頭 (Ji̍t-thâu) (ê)細的 (sè-ê)物件 (mi̍h-kiāⁿ)。小惑星是1 (khóan)賽拉 (sè-lia̍p)惑星 (he̍k-chheⁿ) (minor planet); (in) (phēng)惑星 (ke) (chiok)細的。一般 (It-poaⁿ)認為 (jīn-ûi)小惑星 (khah) (chē)古早 (kó͘-chá)惑星形成 (hêng-sêng)時陣 (sî-chūn)村落來 (chhun--lo̍h-lâi)原惑星盤 (gôan-he̍k-chheⁿ-pôaⁿ) (protoplanetary disc) 的幼仔 (iù-á)成份 (sêng-hūn) (Tōa)部分 (pō͘-hūn)的小惑星 (tiàm)主要 (chú-iàu)小惑星帶 (sió-he̍k-chheⁿ-tòa) (ū) () (chhōe)

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Asteroids