Thài-iông-hē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
太陽系

太陽系 (Thài-iông-hē) (太陽系) (solar system) () ()日頭 (Ji̍t-thaû) (kap)遐的 (hiah-ê)因為 (in-ūi)重力 (tāng-la̍t)關係 (koan-hē) (toè) () (i)編仔 (piⁿ--á) (ê)星體 (chheⁿ-thé) (astronomical object)。主要 (Chú-iàu)成員 (sêng-oân) (ū)日頭, 8 (lia̍p)惑星 (he̍k-chheⁿ) (planet),佮165粒衛星 (oē-chheⁿ)村的 (Chhun--ê) () (leh) (se̍h) (orbit) 日頭 (koh)矮惑星 (é-he̍k-chheⁿ) (dwarf planet),小惑星 (sió-he̍k-chheⁿ) (asteroid, planetoid),流星 (liû-chheⁿ) (meteoroid),長尾青 (tn̂g-boé-chheⁿ) (comet),佮惑星 (kan)坱埃 (eng-ia) (interplanetary dust)。

(Ùi)1930 (kàu)2006 ()有9粒惑星; (IAU)佇2006年8 (goe̍h)24 ()明王星 (Mê-ông-chheⁿ)地位 (tē-ūi)降及 (kàng-ki̍p) (pìⁿ)矮惑星,煎仔 (choaⁿ-á) (chhun)8粒。

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Solar System

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量