Makemake (é-he̍k-chheⁿ)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Makemake。

Makemake (hû-hō: Makemake symbol (fixed width).svg)[1] () (chi̍t) (ê) ()Kuiper (toà) (ê)矮惑星 (é-he̍k-chheⁿ)2005 () ()美國 (Bí-kok)California理工 (Lí-kang)學院 (Ha̍k-īⁿ)Michael E。 Brown發現 (hoat-hiān)Makemake過活節島 (Koh-oa̍h-cheh-tó) (Rapa Nui) 一个神明 (sîn-bêng) (miâ)

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量
  1. JPL/NASA (2015-04-22). "What is a Dwarf Planet?". Jet Propulsion Laboratory. 2022-01-19 khòaⁿ--ê.