Ceres (é-he̍k-chheⁿ)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

1 Ceres (hû-hō: ⚳)[1] ()1 (lia̍p) (tiàm) ()小惑星帶 (sió-he̍k-chheⁿ-toà) (ê)矮惑星 (é-he̍k-chheⁿ)發現人 (hoat-hiān-jîn)Giuseppe Piazzi,佇1801 ()Ceres羅馬 (Lô-má)查某 (cha-bó͘)神明 (sîn-bêng) (miâ)

19世紀 (sè-kí) (chhím)發現 (hoat-hiān) () (lâng)掠準 (lia̍h-chún) (i) (hām)其他 (kî-thaⁿ)惑星 (he̍k-chheⁿ) (sio)siâng,所以 (só͘-í) ()當做 (tòng-chò)1粒惑星尾仔 (Boé--á) (khah)了解 (liáu-kái)伊的性質 (sèng-chit)了後 (liáu-aū) () (lia̍t) (chò)小惑星 (sió-he̍k-chheⁿ)雖罔 (Sui-bóng)1 Ceres直徑 (ti̍t-kèng) (chiah)950km,伊實在 (si̍t-chāi)太陽系 (Thài-iông-hē)13 (bān)粒小惑星當中 (tang-tiong) (siōng) (kài) (toā)粒,質量 (chit-liōng) (chē) (hêng) (siōng)îⁿ的1粒,會使 (ē-sái) (kóng)小惑星帶 (ū)3 (hūn)1 (ê)質量佇伊 (hia)因為 (In-ūi)按呢 (án-ne), 2006年8 (goe̍h)天文學界 (thian-bûn-ha̍k-kài) (koh)共伊 (kái) (lia̍t)做1粒 "矮惑星"。

Ceres - RC3 - Haulani Crater (22381131691).jpg
並大賽: 4 Vesta, 1 Ceres (中央), 月娘
太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量
  1. JPL/NASA (2015-04-22). "What is a Dwarf Planet?". Jet Propulsion Laboratory. 2022-01-19 khòaⁿ--ê.