Bo̍k-chheⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
木星 ♃
Jupiter and its shrunken Great Red Spot.jpg
軌道性質
原其 J2000
壓helion 816.62 million kilometres (5.4588 AU)
近日點 740.52 million kilometres (4.9501 AU)
778.57 million kilometres (5.2044 AU)
離心率 Pang-bô͘:Val
Pang-bô͘:Val
13.07 kilometres per second (8.12 mi/s)
20.020°
敧平
100.464°
2023-Jan-21
273.867°
Known satellites 79 (截止 2018 年 (2018-Missing required parameter 1=month!))
物理sèn質
平均半景
69,911 kilometres (43,441 mi)
赤道 半景
極地 半景
扁平率 Pang-bô͘:Val
體積
質量
平均 密度
1,326 kilograms per cubic metre (2,235 lb/cu yd)
24.79 metres per second squared (81.3 ft/s2)
2.528 g
Pang-bô͘:Val
59.5 kilometres per second (37.0 mi/s)
9.925 hours (9 h 55 m 30 s)
赤道自轉 速度
12.6 kilometres per second (7.8 mi/s; 45,000 km/h)
3.13° (to orbit)
北極 赤經
268.057°; 17h 52m 14s
北極 赤緯
64.495°
反射率 0.503 (Bond)
0.538 (geometric)
表面溫度 上低 平均 上權
1 bar level 165 K (−108 °C)
0.1 bar 112 K (−161 °C)
−2.94多 −1.66
29.8" 多50.1"
大氣圈
表面 哈勒
20–200 kPa; 70 kPa
27 kilometres (17 mi)
體積組成

by volume:

Pang-bô͘:Val 水素 (H
2
)
Pang-bô͘:Val helium ( (He))
Pang-bô͘:Val methane (CH
4
)
Pang-bô͘:Val a-mó͘-ní-á (NH
3
)
Pang-bô͘:Val 重水素化 (tiōng-chúi-sò͘-hòa)水素 (chúi-sò͘) (HD)
Pang-bô͘:Val ethane (C
2
H
6
)
Pang-bô͘:Val (chúi) (H
2
O
)

(Peng):

木星 (Bo̍k-chheⁿ) (木星英語: Jupiter) () (lán)太陽系 (Thài-iông-hē) (siōng) (toā) (lia̍p) (ê)惑星 (he̍k-chheⁿ) (ùi)日頭 (Ji̍t-thaû)算出來 (sǹg--chhut-lâi) ()5粒。 (Ū) (lâng) (kóng)太陽系就是 (tō-sī)日頭木星 (kap)一寡 (chi̍t-koá)有的 (ū--ê)無的 (bô--ê)幼雪仔 (iù-sap-á)。有人 (khoàⁿ)木星有 (chiâⁿ) (kiông)重力井 (tāng-le̍k-chéⁿ) (gravity well), () ()叫做 (kiò-chò)太陽系吸塵器 (khip-tîn-khì)。木星,土星 (Thó͘-chheⁿ)天王星 (Thiⁿ-ông-chheⁿ),佮海王星 (Hái-ông-chheⁿ) (chit)4 (lia̍p)氣體 (khì-thé)大惑星 (gas giant) 有時陣 (ū-sî-chūn)予人叫做 "Jovian惑星" (Jovian planet)。木星的天文 (thian-bûn)符號 (hû-hō)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Jupiter

參考 (Chham-khó)[edit]

  • Bagenal, F。 & Dowling, T。 E。 & McKinnon, W。 B。 (Eds.)。 (2004)。Jupiter: The planet, satellites, and magnetosphere。 Cambridge: Cambridge University Press。
太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量