Sió-he̍k-chheⁿ-tòa

From Lohankhapedia
(Redirected from Sió-he̍k-chheⁿ-toà)
Jump to navigation Jump to search
火星木星 中央的小惑星帶。

小惑星帶 (Sió-he̍k-chheⁿ-toà) (asteroid belt) 主要 (chú-iàu) () ()太陽系 (Thài-iông-hē)內底 (lāi-té)火星 (Hoé-chheⁿ) (kap)木星 (Bo̍k-chheⁿ)中央 (tiong-ng) (ê)所在 (só͘-chāi) (hia) (ū) (chin) (chē)小惑星 (sió-he̍k-chheⁿ) (asteroid) () (leh) (se̍h)日頭 (Ji̍t-thaû)。嘛有 (lâng) (kóng)便若 (piān-nā) () (lia̍p)惑星 (he̍k-chheⁿ) (minor planet) (khah)濟的所在 ()會得 (ē-tit) (kiò) (chit) () (miâ)

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量