Hóe-chheⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Hoé-chheⁿ)
Jump to navigation Jump to search
火星 ♂
OSIRIS Mars true color.jpg
軌道性質
原其 J2000
壓helion 249200000 km
(154800000 mi; 1.666 AU)
近日點 206700000 km
(128400000 mi; 1.382 AU)
227939200 km
(141634900 mi; 1.523679 AU)
離心率 Pang-bô͘:Val
686.971 d
(1.88082 yr; Pang-bô͘:Val sols)
779.96 d
(2.1354 yr)
24.007 km/s
(86430 km/h; 53700 mph)
19.412°
敧平 Pang-bô͘:Ublist
Pang-bô͘:Val
2020-Aug-03
Pang-bô͘:Val
衛星 2
物理sèn質
平均半景
3389.5 ± 0.2 km
(2106.1 ± 0.1 mi)
赤道 半景
3396.2 ± 0.1 km 
(2110.3 ± 0.1 mi; 0.533 Earths)
極地 半景
3376.2 ± 0.1 km
(2097.9 ± 0.1 mi; 0.531 Earths)
扁平率 Pang-bô͘:Val
144798500 km2
(55907000 sq mi; 0.284 Earths)
體積 Pang-bô͘:Val
(0.151 Earths)
質量 Pang-bô͘:Val
(0.107 Earths)
平均 密度
3.9335 g/cm3
(0.1421 lb/cu in)
3.72076 m/s2
(12.2072 ft/s2; 0.3794 g)
Pang-bô͘:Val
5.027 km/s
(18100 km/h; 11250 mph)
Pang-bô͘:Val
24h 37m 22.7s
赤道自轉 速度
868.22 km/h
(241.17 m/s; 868.22 km/h; 539.49 mph)
Pang-bô͘:Val to its orbital plane
北極 赤經
Pang-bô͘:Val
21h 10m 44s
北極 赤緯
Pang-bô͘:Val
反射率 Pang-bô͘:Ublist
表面溫度 上低 平均 上權
Kelvin 130 K 210 K 308 K
Celsius −143 °C −63 °C 35 °C
Fahrenheit −226 °F −82 °F 95 °F
−2.94多 +1.86
3.5–25.1″
大氣圈
表面 哈勒
0.636 (0.4–0.87) kPa
0.00628 atm
體積組成

火星 (Hóe-chheⁿ) (火星英語: Mars), () (tha̍k) (chò)火星 (Hé-chhiⁿ), Hér (chhiⁿ) () (lán)太陽系 (Thài-iông-hē) ()4 ()日頭 (Ji̍t-thaû) (ê)惑星 (he̍k-chheⁿ) (I)看起來 (khoàⁿ--khí-lâi)紅紅 (âng-âng)泉仔 (choâⁿ-á)嘛予人叫做 (kiò-chò) (Âng)惑星 (The Red Planet)。火星 (Hoé-chheⁿ) (ū)2 (lia̍p)衛星 (oē-chheⁿ)Phobos (kap)Deimos (lóng)賽賽 (sè-sè) (lia̍p) (hêng) (koh)龜怪 (ku-koài)本底 (pún-té)應當 (eng-tong)小惑星 (sió-he̍k-chheⁿ)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Mars

火星的 (chúi)[edit]

火星探險 (thàm-hiám)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量