Eris (é-he̍k-chheⁿ)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Eris (hû-hō: ⯰;[1] chèng-sek miâ136199 Eris, chìn-chêng chiām-sî ()2003 UB313) () ()2005 ()7 (goe̍h)31揣著 (chhoē--tio̍h) (ê)1 (lia̍p)海王星 (Hái-ông-chheⁿ) (goā)星體 (chheⁿ-thé) (phēng)明王星 (Mê-ông-chheⁿ)閣較 (koh-khah) (toā)粒。 (Che)戴著 (tì-tio̍h) (lâng)議論 (gī-lūn)到底 (tàu-té)明王星 (ū)準算 (chún-sǹg)1粒惑星 (he̍k-chheⁿ) ()設使 (Siat-sú)是惑星, 2003 UB313 的確 (tek-khak)原仔 (oân-ná)是。主決 (Chú-koat)何明制 (hō-miâ-chè)國際 (Kok-chè)天文學 (Thian-bûn-ha̍k)組合 (Cho͘-ha̍p) ( (IAU)) 佇2006年8月開會 (khui-hoē)議論惑星定義 (tēng-gī); (in)宣佈 (soan-pò͘) (i) (chham)明王星 (lóng) (sio̍k)矮惑星 (é-he̍k-chheⁿ) (chit) (lūi)

Eris有1粒衛星 (oē-chheⁿ) (chò)Dysnomia

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量
  1. JPL/NASA (2015-04-22). "What is a Dwarf Planet?". Jet Propulsion Laboratory. 2022-01-19 khòaⁿ--ê.