Châi-hòe

From Lohankhapedia
(Redirected from Siong-phín)
Jump to navigation Jump to search

財貨 (Châi-hoè) (英語 (Eng-gí): good), (ia̍h)商品 (siong-phín) (commodity), ()經濟學 (keng-chè-ha̍k) (kap)會計學 (hoē-kè-ha̍k)當中 (tang-tiong) () (kóng)會使 (ē-sài)滿足 (moá-chiok)需求 (su-kiû) (ê)產品 (sán-phín)一般 (It-poaⁿ) (chí)有形 (ū-hêng)物件 (mi̍h-kiāⁿ),佮無形 (bô-hêng)服務 (ho̍k-bū) (ū)區別 (khu-pia̍t)