Tâi-oân kî-chek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

台灣 (Tâi-oân)奇蹟 (kî-chek) (台灣奇蹟), (ia̍h)台灣經濟 (keng-chè)奇蹟 (chí)台灣 ()20世紀 (sè-kí)下半葉 (ē-pòaⁿ-ia̍p)快速 (khoài-sok)進行 (chìn-hêng)工業化 (kang-gia̍p-hòa)經濟快速發展 (hoat-tián) (ê)現象 (hiān-siōng)