Tē-kiû kho-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

地球 (Tē-kiû)科學 (kho-ha̍k) () (chi̍t) (khoán)包括 (pau-koat) (kok) (chióng)關係 (koan-hē)地球 (ê)科學的研究 (gián-kiù)分野 (hun-iá)