Tāi-khì kho-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

大氣 (Tāi-khì)科學 (kho-ha̍k) (大氣科學) () (teh)研究 (gián-kiù)大氣 (ê)結構 (kiat-kò͘)組成 (cho͘-sêng)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)現象 (hiān-siōng)化學 (hoà-ha̍k)反應 (hoán-èng) (kap)運動 (ūn-tōng)規律 (kui-lu̍t)地球 (tē-kiû)科學 (chi̍t) (ê)分野 (hun-iá)伊的 (I-ê)研究對象 (tùi-siōng)主要 (chú-iàu)地球太陽系 (thài-iông-hē)其他 (kî-thaⁿ)行星 (hêng-seng)大氣層 (tāi-khì-chân)。大氣研究的時間 (sî-kan)空間 (khong-kan)範圍 (hoān-ûi) (lóng) (chin) (khoah),空間尺度 (chhioh-tō͘) (ē) (ùi)一个城市 (siâⁿ-chhī) (kàu)規个 (kui-ê)地球,時間尺度會對幾若 (kúi-nā) (kang) (chì)幾若十年 (cha̍p-nî)。研究的對象主要是對流層 (tùi-liû-chân)平流層 (pêng-liû-chân)。研究的方式 (hong-sek) (ū)現場 (hiān-tiûⁿ)觀測 (koan-chhek)遙遠 (iâu-oán)觀測利用 (lī-iōng)數學 (sò͘-ha̍k)模型 (bô͘-hêng)進行 (chìn-hêng)模擬 (bô͘-gí)