Khì-siōng-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

氣象學 (Khì-siōng-ha̍k) (漢字 (Hàn-jī): 氣象學) ()研究 (gián-kiù)大氣 (tāi-khì)現象 (hiān-siōng)並扯 (pēng-chhiá)解說 (ké-soeh)其中 (kî-tiong)原理 (goân-lí) (ê)科學 (kho-ha̍k).[1]

  1. Wragg, David W. (1973). A Dictionary of Aviation (first pán.). Osprey. p. 190. ISBN 9780850451634. 

相關 (Siong-koan)[edit]