Toā-jī

From Lohankhapedia
(Redirected from Tōa-jī)
Jump to navigation Jump to search
"大字 (Tōa-jī)" () (ū)人名 (lâng-miâ)或者 (he̍k-chiá)毛伯字 (mô͘-pit-jī) (ê)意思 (ì-sù).

大字 (日本語: 大字 ooaza?) ()日本 (Ji̍t-pún) (siat) ()市町村 (chhī-teng-chhoan)下底 (ē-té)行政 (hêng-chèng)區衛 (khu-ōe)。日本統治 (thóng-tī)台灣 (Tâi-oân)時陣 (sî-chūn)使用 (sú-iōng) (pún)系統 (hē-thóng),設 (ùi)市街庄 (chhī-ke-chng)下底; 相當 (siong-tong)彼當時 (hit-tong-sî)日本對朝鮮 (Tiâu-sián)使用,設佇府邑面 (hú-ip-biān) (府/邑/面) 會短 (ē-té) () (里)。